::: วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตดิตถ์ ::: Nan College, Uttaradit Rajabhat University. :::