ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน

  •  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน  เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110  
  •   เบอร์โทรศัพท์ 054-718-925 หรือ 086-421-7924        Fax. 054-718-926     
  •  Email : reg.nan.uru@gmail.com
  •  www.facebook.com/NanCollege.URU