5 ธันวาคม
รับสมัครนักศึกษา 65
post1.1
welcome
Merry Christmas Happy New Year 20222
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

แจ้งข่าว

*25/1/2565 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup
*ประกาศลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ URUIC-Test
*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
*ประกาศแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
*สอบ POST TEST 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
*อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
*ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
*ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นักศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา (เพิ่มเติม)
*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*ระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด (เพิ่มเติม)
*ประกาศจังหวัดน่าน มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14
*ประกาศจังหวัดน่าน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 13/2564
*ประกาศจังหวัดน่าน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 14/2564
*ประกาศจังหวัดน่าน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 15/2564


บทความ