คณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน สพฐ.น่าน เขต1, พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ,เยี่ยมชม สวท.น่าน ,ศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชน ,ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

Thumbnail Image Table
DSC_0632_resize
3/6/2558 15:40:51
Size (KB)  :  4,096 KB
DSC_10003_resize
3/6/2558 15:40:53
Size (KB)  :  3,660 KB
DSC_10008_resize
3/6/2558 15:40:54
Size (KB)  :  3,081 KB
DSC_10009_resize
3/6/2558 15:40:55
Size (KB)  :  3,158 KB
DSC_10011_resize
3/6/2558 15:40:56
Size (KB)  :  3,334 KB
DSC_10013_resize
3/6/2558 15:40:58
Size (KB)  :  3,039 KB
DSC_10014_resize
3/6/2558 15:40:59
Size (KB)  :  3,240 KB
DSC_10015_resize
3/6/2558 15:41:00
Size (KB)  :  3,171 KB
DSC_10016_resize
3/6/2558 15:41:02
Size (KB)  :  3,378 KB
DSC_10019_resize
3/6/2558 15:41:03
Size (KB)  :  2,999 KB
DSC_10021_resize
3/6/2558 15:41:04
Size (KB)  :  3,597 KB
DSC_10024_resize
3/6/2558 15:41:05
Size (KB)  :  3,218 KB
DSC_10025_resize
3/6/2558 15:41:07
Size (KB)  :  3,095 KB
DSC_10027_resize
3/6/2558 15:41:08
Size (KB)  :  2,952 KB
DSC_10029_resize
3/6/2558 15:41:09
Size (KB)  :  3,370 KB
DSC_10030_resize
3/6/2558 15:41:11
Size (KB)  :  3,139 KB
DSC_10033_resize
3/6/2558 15:41:12
Size (KB)  :  3,086 KB
DSC_10036_resize
3/6/2558 15:41:13
Size (KB)  :  2,888 KB
DSC_10039_resize
3/6/2558 15:41:14
Size (KB)  :  2,833 KB
DSC_10042_resize
3/6/2558 15:41:15
Size (KB)  :  3,113 KB
DSC_10044_resize
3/6/2558 15:41:17
Size (KB)  :  2,719 KB
DSC_10046_resize
3/6/2558 15:41:18
Size (KB)  :  2,667 KB
DSC_10051_resize
3/6/2558 15:41:19
Size (KB)  :  3,402 KB
DSC_10055_resize
3/6/2558 15:41:21
Size (KB)  :  3,096 KB
DSC_10058_resize
3/6/2558 15:41:22
Size (KB)  :  2,939 KB
DSC_10063_resize
3/6/2558 15:41:23
Size (KB)  :  3,471 KB
DSC_10065_resize
3/6/2558 15:41:24
Size (KB)  :  3,188 KB
DSC_10068_resize
3/6/2558 15:41:26
Size (KB)  :  3,439 KB
DSC_10072_resize
3/6/2558 15:41:27
Size (KB)  :  3,462 KB
DSC_10076_resize
3/6/2558 15:41:28
Size (KB)  :  2,971 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6