ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558

Thumbnail Image Table
DSC_0010_resize
3/6/2558 15:18:05
Size (KB)  :  3,816 KB
DSC_0023_resize
3/6/2558 15:18:06
Size (KB)  :  3,964 KB
DSC_0025_resize
3/6/2558 15:18:08
Size (KB)  :  4,766 KB
DSC_0029_resize
3/6/2558 15:18:09
Size (KB)  :  4,444 KB
DSC_0035_resize
3/6/2558 15:18:11
Size (KB)  :  4,734 KB
DSC_0039_resize
3/6/2558 15:18:12
Size (KB)  :  4,823 KB
DSC_0043_resize
3/6/2558 15:18:14
Size (KB)  :  4,508 KB
DSC_0045_resize
3/6/2558 15:18:15
Size (KB)  :  5,546 KB
DSC_0046_resize
3/6/2558 15:18:17
Size (KB)  :  5,533 KB
DSC_0047_resize
3/6/2558 15:18:18
Size (KB)  :  5,484 KB
DSC_0049_resize
3/6/2558 15:18:20
Size (KB)  :  5,615 KB
DSC_0057_resize
3/6/2558 15:18:21
Size (KB)  :  4,981 KB
DSC_0060_resize
3/6/2558 15:18:23
Size (KB)  :  4,897 KB
DSC_0067_resize
3/6/2558 15:18:24
Size (KB)  :  4,213 KB
DSC_0070_resize
3/6/2558 15:18:26
Size (KB)  :  4,044 KB
DSC_0079_resize
3/6/2558 15:18:27
Size (KB)  :  4,475 KB
DSC_0082_resize
3/6/2558 15:18:29
Size (KB)  :  4,525 KB
DSC_0085_resize
3/6/2558 15:18:30
Size (KB)  :  3,648 KB
DSC_0089_resize
3/6/2558 15:18:32
Size (KB)  :  3,948 KB
DSC_0091_resize
3/6/2558 15:18:33
Size (KB)  :  3,880 KB
DSC_0093_resize
3/6/2558 15:18:35
Size (KB)  :  3,857 KB
DSC_0095_resize
3/6/2558 15:18:36
Size (KB)  :  3,946 KB
DSC_0096_resize
3/6/2558 15:18:38
Size (KB)  :  3,668 KB
DSC_0099_resize
3/6/2558 15:18:39
Size (KB)  :  3,177 KB
DSC_0100_resize
3/6/2558 15:18:40
Size (KB)  :  4,290 KB
DSC_0101_resize
3/6/2558 15:18:42
Size (KB)  :  3,977 KB
DSC_0102_resize
3/6/2558 15:18:43
Size (KB)  :  3,726 KB
DSC_0106_resize
3/6/2558 15:18:45
Size (KB)  :  3,064 KB
DSC_0109_resize
3/6/2558 15:18:46
Size (KB)  :  4,678 KB
DSC_0115_resize
3/6/2558 15:18:48
Size (KB)  :  3,807 KB
Pages:     1 2 3 4 5