โครงการค่ายครุศาสตร์อาสาจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนหม่อนเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วันที่ 21-23 ก.พ. 58

Thumbnail Image Table
_DSC0010_resize
5/3/2558 15:22:28
Size (KB)  :  2,890 KB
_DSC0025_resize
5/3/2558 15:22:36
Size (KB)  :  2,166 KB
_DSC0062_resize
5/3/2558 15:22:54
Size (KB)  :  2,988 KB
_DSC0082_resize
5/3/2558 15:23:03
Size (KB)  :  2,645 KB
_DSC0099_resize
5/3/2558 15:23:10
Size (KB)  :  2,679 KB
_DSC0109_resize
5/3/2558 15:23:19
Size (KB)  :  2,618 KB
_DSC0142_resize
5/3/2558 15:23:33
Size (KB)  :  2,879 KB
_DSC0143_resize
5/3/2558 15:23:34
Size (KB)  :  2,432 KB
_DSC0186_resize
5/3/2558 15:24:07
Size (KB)  :  2,719 KB
_DSC0238_resize
5/3/2558 15:24:51
Size (KB)  :  1,662 KB
_DSC0261_resize
5/3/2558 15:25:09
Size (KB)  :  1,773 KB
_DSC0262_resize
5/3/2558 15:25:10
Size (KB)  :  1,855 KB
_DSC0280_resize
5/3/2558 15:25:22
Size (KB)  :  1,795 KB
_DSC0281_resize
5/3/2558 15:25:22
Size (KB)  :  1,869 KB
_DSC0300_resize
5/3/2558 15:25:39
Size (KB)  :  2,337 KB
_DSC0311_resize
5/3/2558 15:25:48
Size (KB)  :  2,466 KB
_DSC0320_resize
5/3/2558 15:25:56
Size (KB)  :  2,309 KB
_DSC0329_resize
5/3/2558 15:26:03
Size (KB)  :  1,957 KB
_DSC0340_resize
5/3/2558 15:26:11
Size (KB)  :  1,958 KB
_DSC0344_resize
5/3/2558 15:26:14
Size (KB)  :  1,933 KB
_DSC0351_resize
5/3/2558 15:26:20
Size (KB)  :  2,043 KB
_DSC0359_resize
5/3/2558 15:26:27
Size (KB)  :  1,683 KB
_DSC0362_resize
5/3/2558 15:26:29
Size (KB)  :  2,095 KB
_DSC0376_resize
5/3/2558 15:26:41
Size (KB)  :  2,070 KB
_DSC0388_resize
5/3/2558 15:26:50
Size (KB)  :  1,701 KB
_DSC0395_resize
5/3/2558 15:26:55
Size (KB)  :  2,276 KB
_DSC0397_resize
5/3/2558 15:26:57
Size (KB)  :  2,104 KB
_DSC0401_resize
5/3/2558 15:27:01
Size (KB)  :  1,865 KB
_DSC0432_resize
5/3/2558 15:27:30
Size (KB)  :  2,593 KB
_DSC0434_resize
5/3/2558 15:27:32
Size (KB)  :  2,323 KB
Pages:     1 2 3 4