โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Thumbnail Image Table
_DSC0007
8/11/2557 8:55:00
Size (KB)  :  3,128 KB
_DSC0010
8/11/2557 8:55:28
Size (KB)  :  3,536 KB
_DSC0012
8/11/2557 8:55:46
Size (KB)  :  3,153 KB
_DSC0016
8/11/2557 9:00:28
Size (KB)  :  3,142 KB
_DSC0017
8/11/2557 9:01:14
Size (KB)  :  3,135 KB
_DSC0024
8/11/2557 9:04:36
Size (KB)  :  3,108 KB
_DSC0027
8/11/2557 9:08:30
Size (KB)  :  3,144 KB
_DSC0031
8/11/2557 9:09:24
Size (KB)  :  3,147 KB
_DSC0034
8/11/2557 9:09:54
Size (KB)  :  3,123 KB
_DSC0036
8/11/2557 9:10:00
Size (KB)  :  3,122 KB
_DSC0048
8/11/2557 9:31:10
Size (KB)  :  3,172 KB
_DSC0050
8/11/2557 9:36:58
Size (KB)  :  3,087 KB
_DSC0051
8/11/2557 9:37:06
Size (KB)  :  3,133 KB
_DSC0055
8/11/2557 9:40:06
Size (KB)  :  3,177 KB
_DSC0061
8/11/2557 9:45:58
Size (KB)  :  3,090 KB
_DSC0064
8/11/2557 9:46:10
Size (KB)  :  3,109 KB
_DSC0073
8/11/2557 9:51:14
Size (KB)  :  3,176 KB
_DSC0076
8/11/2557 9:53:02
Size (KB)  :  3,119 KB
_DSC0082
9/11/2557 7:20:44
Size (KB)  :  3,217 KB
_DSC0083
9/11/2557 7:21:28
Size (KB)  :  3,135 KB
_DSC0085
9/11/2557 7:23:04
Size (KB)  :  3,422 KB
_DSC0087
9/11/2557 7:24:14
Size (KB)  :  2,512 KB
_DSC0090
9/11/2557 7:33:28
Size (KB)  :  3,132 KB
_DSC0091
9/11/2557 7:33:38
Size (KB)  :  2,948 KB
_DSC0108
9/11/2557 8:14:48
Size (KB)  :  3,132 KB
_DSC0110
9/11/2557 8:15:14
Size (KB)  :  3,187 KB
_DSC0113
9/11/2557 8:16:04
Size (KB)  :  3,159 KB
_DSC0114
9/11/2557 8:16:08
Size (KB)  :  3,207 KB
_DSC0118
9/11/2557 8:18:58
Size (KB)  :  2,926 KB
_DSC0119
9/11/2557 8:19:04
Size (KB)  :  2,953 KB
Pages:     1 2 3 4