โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

Thumbnail Image Table
_DSC0495
4/11/2557 8:26:10
Size (KB)  :  3,622 KB
_DSC0497
4/11/2557 8:26:46
Size (KB)  :  3,393 KB
_DSC0500
4/11/2557 8:27:14
Size (KB)  :  3,633 KB
_DSC0503
4/11/2557 8:27:44
Size (KB)  :  3,446 KB
_DSC0506
4/11/2557 8:28:28
Size (KB)  :  3,170 KB
_DSC0510
4/11/2557 8:32:06
Size (KB)  :  3,625 KB
_DSC0512
4/11/2557 8:32:32
Size (KB)  :  3,184 KB
_DSC0517
4/11/2557 8:41:50
Size (KB)  :  3,115 KB
_DSC0520
4/11/2557 8:44:50
Size (KB)  :  3,099 KB
_DSC0524
4/11/2557 8:46:40
Size (KB)  :  3,198 KB
_DSC0525
4/11/2557 8:46:56
Size (KB)  :  3,379 KB
_DSC0528
4/11/2557 8:54:32
Size (KB)  :  3,162 KB
_DSC0532
4/11/2557 8:55:34
Size (KB)  :  3,401 KB
_DSC0533
4/11/2557 8:56:18
Size (KB)  :  3,177 KB
_DSC0540
4/11/2557 8:57:18
Size (KB)  :  3,390 KB
_DSC0544
4/11/2557 8:58:50
Size (KB)  :  3,202 KB
_DSC0563
4/11/2557 9:03:36
Size (KB)  :  2,468 KB
_DSC0565
4/11/2557 9:03:50
Size (KB)  :  3,396 KB
_DSC0570
4/11/2557 9:04:32
Size (KB)  :  3,147 KB
_DSC0578
4/11/2557 9:06:44
Size (KB)  :  3,611 KB
_DSC0587
4/11/2557 9:18:42
Size (KB)  :  3,509 KB
_DSC0590
4/11/2557 9:19:00
Size (KB)  :  3,187 KB
_DSC0592
4/11/2557 9:19:18
Size (KB)  :  3,213 KB
_DSC0608
4/11/2557 12:49:34
Size (KB)  :  3,112 KB
_DSC0613
4/11/2557 12:51:12
Size (KB)  :  3,129 KB
DSC_8638
4/11/2557 8:43:28
Size (KB)  :  2,710 KB
DSC_8643
4/11/2557 8:45:08
Size (KB)  :  2,528 KB
DSC_8648
4/11/2557 8:46:10
Size (KB)  :  2,245 KB
DSC_8658
4/11/2557 8:47:36
Size (KB)  :  2,324 KB
DSC_8674
4/11/2557 8:54:24
Size (KB)  :  2,263 KB
Pages:     1 2 3 4