ประเพณีถวายสลากภัต ณ วัดอรุณศรี

Thumbnail Image Table
_DSC0012
20/9/2557 8:15:20
Size (KB)  :  3,170 KB
_DSC0015
20/9/2557 8:15:48
Size (KB)  :  3,264 KB
_DSC0022
20/9/2557 8:19:22
Size (KB)  :  3,149 KB
_DSC0024
20/9/2557 8:24:30
Size (KB)  :  3,165 KB
_DSC0035
20/9/2557 8:35:08
Size (KB)  :  3,261 KB
_DSC0036
20/9/2557 8:36:34
Size (KB)  :  3,174 KB
_DSC0050
20/9/2557 9:55:02
Size (KB)  :  3,530 KB
_DSC0051
20/9/2557 10:09:02
Size (KB)  :  3,205 KB
_DSC0059
20/9/2557 10:18:38
Size (KB)  :  3,203 KB
_DSC0065
20/9/2557 10:20:52
Size (KB)  :  3,230 KB
_DSC0070
20/9/2557 10:22:48
Size (KB)  :  3,226 KB
_DSC0071
20/9/2557 10:23:40
Size (KB)  :  3,158 KB
_DSC0077
20/9/2557 10:29:36
Size (KB)  :  3,474 KB
_DSC0119
20/9/2557 11:16:40
Size (KB)  :  3,395 KB
Pages:     1