ที่อยู่  
เลขที่ 199 หมู่ 3 บ้านทุ่งผง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55100
โทรศัพท์ 054-718-925 หรือ 086-421-7924 โทรสาร 054-718-926
วันเวลาทำการ  วันจันทร์ - อาทิตย์  ตัั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00น. 
หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน :  https://www.facebook.com/NanCollege.URU/