การรับสมัครนักศึกษา

You are Here: หน้าหลักการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัคร 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัย่ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนปกติ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560(23 มกราคม -15 เมษายน 2560)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร 2559

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (1 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 2559)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (25 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2559)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 32 (กศ.บป.)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 4)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)(รอบที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา