ประมวลภาพกิจกรรม

You are Here: หน้าหลักประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด

วิทยาลัยน่าน จัดกิจกรรมเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด วันที่23 - 25 ธันวาคม 2559 ณโรงเรียนบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมความรู้แก่เด็กนักเรียน และกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อสร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถ

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี รวมทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เพื่อแสดงความภักดีและถวายคำปฏิญาณ

กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ)วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ)เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายรณรงค์ นครจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมี หน่วยงาน ประชาชนเ้ขาร่วมกิจกรรม

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช ทางผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน(เก่า)

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านค้าประชารัฐ

วันที่ 22-24 คณาจารย์และนักศึกษา ออกแสดงสินค้าและกับข้อมูลใน โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านค้าประชารัฐ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดน่าน

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดยอาจารย์เจนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน ได้นำนักศึกษาใหม่ถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2559

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2559 วันที่ 22-23 ก.ค. 2559

โครงการ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่ฯ

โครงการ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กีฬาสานสัมพันธ์สภาบันอุดมศึกษาน่าน 2559"

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กีฬาสานสัมพันธ์สภาบันอุดมศึกษาน่าน 2559" วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ 3 ศูนย์ "พาลีเกมส์ ครั้งที่ 6"

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ 3 ศูนย์ "พาลีเกมส์ ครั้งที่ 6" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2559 วันที่ 6 ก.พ. 59

งานพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกับสังคม"

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกับสังคม" ร่วมกับศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มรอ. นำโดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกัยสังคม"

พิธีลงนามความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกัยสังคม" ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสากับวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 27 มกราคม 2559

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา