ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดน่าน

วิทยาลัยน่าน ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดน่านเข้าร่วม ในงานมีการแข่งขันกีฬา เพื่อความสัมพันธ์และความสามัคดี ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในจังหวัดน่าน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร อเนกประสงค์ มทร.น่าน

งานสภากาแฟอำเภอเวียงสา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง รว่มกันจัดงานสภากาแฟตอนรับนายอำเภอวียงสาและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของอำเภอเวียงสา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยน่านร่วมถวายความอาลัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันปิยะมหาราช

วิทยาลัยน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา แด่พระบรมรูปหน้าศาลากลางจังหวัดน่าหลังเก่า และที่ว่าการอำเภอเวียงสา นำโดยอาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน และอาจารย์พิภม มณีจำงนงค์ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา