ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
รายละเอียด
ประการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

งานสภากาแฟอำเภอเวียงสา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง รว่มกันจัดงานสภากาแฟตอนรับนายอำเภอวียงสาและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของอำเภอเวียงสา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยน่านร่วมถวายความอาลัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันปิยะมหาราช

วิทยาลัยน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา แด่พระบรมรูปหน้าศาลากลางจังหวัดน่าหลังเก่า และที่ว่าการอำเภอเวียงสา นำโดยอาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน และอาจารย์พิภม มณีจำงนงค์ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี โดยมีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่ราชกาลที่ 9 วันที่ 28 กัยายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาราชภัฎอุตรดิตถ์

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา