รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
กำหนดการเข้าค่ายก้าวสู่สังคมใหม่ฯและปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2
รายละเอียด
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)รุ่นที่ 33
รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดน่าน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดน่าน โดยมีนาย ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ในครั้งนี้มีส่วนราชการ สถานศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ.บ้านชื่นใหม่ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา 8 สิงหาคม 2560

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานฯ

เพื่อถวายในพระราชพิธีพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ประชาชนสนที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมอบต.ทุ่งศรีทอง

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ป่าห้วยไซรและห้วยตาดตาล บ.ชื่นใหม่ ม.5 ต.ทุ่งศรีทอง จ.น่าน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับประชาชนตำบลทุ่งศรีทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดอรุณศรี และวัดศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา